Hva skjer dersom mine linser fryser i postkassen?

  • Myke linser kan lett fryse til is på vinteren når det er minusgrader ute. Linsene kan dog brukes helt uten problemer etter at de har fått tint til romtemperatur. Påskynd derimot ikke under noen omstendighet opptiningsprosessen med varme eller liknende. Dette kan nemlig skade dine linser.

    Dersom dine linser ikke føles bra på øyet, kontroller først og fremst at du bruker linser som overentemmer med hva din optiker har anbefalt deg på din linseseddel og at linsene ikke er defekte. Kontakt gjerne vår kundeservice dersom du har spørsmål. Har du fortsatt problemer bør du med en gang slutte å bruke linsene og kontakte øyelege eller optiker for videre utredning.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?