Hvordan reklamerer jeg på en vare?

  • Skulle ditt produkt ha mangel ved leveransen har du rett til å reklamere på denne. Du må reklamere din vare innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen.

    For å reklamere på din vare, ta kontakt med vår kundeservice på telefon 23 96 48 48 eller på mail på kundeservice@lensway.no 


    Ved eventuell tvist kommer vi til å følge forbrukerklageutvaglets anbefalinger.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?