Gjør dere en kredittopplysning?

  • Når du forsøker å handle med faktura eller delbetaling hos Klarna gjøres en bedømming hvorvidt du kan handle for hele det valgte beløpet.

    I blant trenger Klarna å hente ut informasjon fra et eksternt kredittopplysningsbyrå for å kunne gjøre en så korrekt kreditbedømning som mulig. Dette er en såkalt mikroopplysning, noe som innebærer at den ikke synes hos banker eller andre kredittinstitusjoner og påvirker ikke din kredittverdighet. Du får en kopi av kredittopplysning i posten.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?