Hvordan får jeg tak i min brilleseddel?

  • Dersom du har gjort en synsundersøkelse hos optiker, men ikke har din brilleseddel, kan du begjære å få denne tilsendt av optiker. Dette har du rett til etter Pasientrettighetsloven. Vi anbefaler deg å gjøre regelmessige synsundersøkelse slik at du er helt sikker på at du har et godt syn og en sunn øyehelse.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?