Må jeg sende inn linseseddelen før jeg bestiller?

  • Når du bestiller dine linser fra LensWay anbefaler vi at du har en gyldig linseseddel fra en optiker. Du behøver ikke å sende inn din linseseddel. Ved reklamasjoner kan vi dog begjære at du sender inn din linseseddel for å dobbeltsjekke om du har brukt linsene i henhold til din linseseddel.

    Når du bestiller briller anbefaler at du har en gyldig brilleseddel fra en optiker. Verdiene angir du direkte på vår hjemmeside i sammenheng med bestilling.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?