Hvordan fungerer deres kampanjer?

  • LensWay tilbyr ofte uliketyper av tidsbegrensede kampanjer. Kampanjer og tilbud kan ha spesifikke regler og vilkår, og må benyttes i henhold til disse. Observer at du ikke kan kombinere ulike typer av tilbud. LensWay reserverer seg for eventuelle prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.

    Ved eventuell retur kan etter kampanjeperioden kan ikke kampanjeprisen kreves på ny bestilling.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hva ville du hatt mer informasjon om?